Miljöpolicy


Vi håller högsta miljösäkerhet i vår produktion.
Vätskor, metallspån och andra restprodukter tas tillvara med målsättningen att återvinnas eller destrueras på ett miljösäkert sätt.
Vid inköp prioriterar vi så långt det går material och produkter som är miljömärkta och kretsloppsanpassade. Miljön för våra anställda ska vara sådan att ingen
kommer till skada.
Varje anställd ska också ta ansvar för den miljö de
vistas i. I vår återvinningshantering samarbetar vi
med miljöföretaget Ragnsells och kommunens återvinnings central.

Från och med 2005 kommer vi på TCL, i vår produktion och i vårt utvecklingsarbete, att fortsätta att arbeta för en bättre miljö och framtid.
Det innebär också, att all vår verksamhet, produktion, hantering och inköp, kommer att integreras i detta arbete.
Kontentan av detta innebär att vi följer de av riksdag och regering rekommenderade förändringarna för att nå de föreslagna miljömålen.